banner contacts

Provjera dokumentacije

Provjera dokumentacije prilikom kupoprodaje

 

Prilikom kupnje nekretnine obveza je posrednika da provjeri da li je uredna dokumentacija za nekretninu koja je predmet kupoprodaje. Posrednik je dužan provjeriti dokumentaciju prije sklapanja pravnog posla, odnosno kupoprodaje.

Isto tako dužan je obavijestiti kupca o urednosti dokumentacije prije zaključivanja pravnog posla.

U urednu dokumentaciju prije svega spada izvadak iz zemljišnih knjiga kojim se dokazuje vlasništvo nekretnine.

On mora biti bez uknjiženih tereta, plombi te bilo kakvih drugih zabilježbi koje onemogućavaju sklapanje pravnog posla. Nakon toga potrebno je provjeriti posjedovni list te izvod iz katastarskog operata.

Provjeravamo da li nekretnina ima  građevinsku i uporabnu dozvolu.

I na kraju nekretnine trebaju imati priloženi certifikat o energetskoj učinkovitosti.

Vaš ovlašteni posrednik će izvršiti provjeru u nadležnom Zemljišno- knjižnom uredu i Katastru osobno .

Za provjeru vlasničke dokumentacije može poslužiti i E-izvadak koji se može dobiti na internet stranici: http://e-izvadak.pravosudje.hr/home.htm

Katastar: http://www.katastar.hr/dgu/

Posrednik ce izvršiti uvid u sve važeće prostorne planove ( županijske,općinske) te planove nižeg reda (urbanističke i detaljne planove i sl.) zatim će zatražiti službeno očitovanje Ureda za prostorno uređenje o statusu predmetnog zemljišta, te o mogućnostima gradnje.

Također će kupca informirati o postupcima ishođenja dozvola za građenje, te dati i mnoge druge stručne savjete.

 

Uz naš uspiješan tim Vaša kupnja će bit sigurna!