banner contacts

Javnobilježničke i pravne usluge

Svojim klijentima nudimo kompletnu pravnu uslugu, od provjere dokumentacije, rješavanja imovinsko-pravnih sporova do uknjižbe vlasništva i promjene posjeda. Veći broj navedenih usluga uključen je u standardnu uslugu posredovanja kod prodaje nekretnine.

Aktivno sudjelujemo u pripremi predugovora, ugovora o kupoprodaji kao i pripremi joint-venture ugovora ukoliko se radi o zajedničkoj investiciji više poslovnih subjekata. Na području južne Hrvatske pružamo najkvalitetniju pravnu uslugu a posredstvom našeg ureda u Velikoj Britaniji pružamo i specijalističku uslugu na području međunarodnog prava.

Pravna sigurnost je osnovni preduvjet za realizaciju investicije.

Naš iskusan tim garantira kvalitetno rješenje za svaku situaciju.

Za Vas osiguravamo javnobilježničke i pravne usluge. Dugi niz godina naš tim uspjesno surađuje sa poznatim odvjetničkim te javnobilježničkim uredom zavidnih reputacija.

 

Učinit ćemo Vašu kupnju sigurnom!