banner contacts

Gradnja

Na zahtjev investitora pomažemo u organizaciji svih radnji potrebnih za realizaciju željenog investicijskog projekta. U mogućnosti smo ponuditi sljedeće usluge u pripremi gradnje:

 - Izrada idejnog projekta

 - 3D vizualizacija objekta

 - Ishođenje lokacijske dozvole

- Izrada glavnog projekta

- Ishođenje građevinske dozvole

- Prikupljanje ponuda (minimalno tri ponude)

- Troškovnik gradnje

- Zaključenje ugovora s izvođačima radova

Vođenje projekta podrazumijeva sve aktivnosti koordinacije tijekom faza gradnje, savjetovanje investitora, sudjelovanje u odabiru projektanta i izvođača radova, te aktivnosti i kontakte sa nadležnim institucijama.